Årsmøte 2023 Brønnøysund Båtforening

Brønnøysund Båtforening avholder årsmøte onsdag 15.mars 2023 kl 18:00 på klubbhuset. Saker om ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 10. mars 2023. Styret