Brønnøysund Båtforening avholder årsmøte onsdag 15.mars 2023 kl 18:00 på klubbhuset.

Saker om ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 10. mars 2023.

Styret