Seil opplevelser

Det har alltid vært ivrige seilere i Brønnøy. Grovt sett finner vi dem enten opptatt med tradisjonsbåter, eller i moderne seilbåter av plast. Båtstørrelsen har variert i begge gruppene, fra enmannsbåter til havseilere eller fembøringer. Denne siden vil...