BRØNNØYSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE MANDAG 18. MARS 2024 KL 18.00

SAKSLISTE:

1 KONSTITUERING

2 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2023

3 REGNSKAP FOR 2023

4 INNKOMNE FORSLAG

5 BUDSJETT FOR 2024 

6 VALG 

STYRET