For bestilling av slippoppsett ta kontakt med

Terje Kristiansen tlf.93 25 33 85 eller Svein Lading tlf. 97 03 17 43.