Det har alltid vært ivrige seilere i Brønnøy.

Grovt sett finner vi dem enten opptatt med tradisjonsbåter, eller i moderne seilbåter av plast.

Båtstørrelsen har variert i begge gruppene, fra enmannsbåter til havseilere eller fembøringer.

Denne siden vil konsentrere seg om foreningas

plastbåtseilere, – og, vi er rause og tar med også de andre

seilerne i Brønnøy, de uten tilknytning til foreninga.

Klikk her for seil opplevelser !!

  Desemberseiling